جنده ی فیسبوکی

یکی از روزا مثل همیشه تو فیس داشتم چرخ میزدمو کامنت میذاشتم لایک میکردم سربسر این اون میزاشتم که تو یکی از کامنتها یه دختر امد شروع کرد تو شوخی ما خودشو انداخت وسط تو همین گپ وگفتها تو خصوصی ادامه مطلب جنده ی فیسبوکی