گاییدن 9 نفره

اسم من علیرضاست از دو سال قبل یعنی وقتی 22 سالم بود به یکی از دوستام که اسمش وحید بود میدادم پدرو مادر وحید شمالی بودن و واسه وحید که تهران دانشگاه میرفت خونه گرفته بودن
دوستی ما از چت روم شروع شده بود من معمولا هر هفته میرفتم خونشو اونم منو میکرد وحید بعضی وقتا دوستاشو دعوت میکرد خونش اما این دفعه منم به مهمونیش دعوت کرد منم اون روز حاضر شدمو رفتم خونش 8 نفر از دوستاش اومده بودن همشون خوش تیپ و لاغر بودن و لباسای چسبان پوشیده بودن تقریبا هم تیپ وحید بودن بعد از عیش و نوشو خوش گذرونی وحید منو برد تو اتاقشو گفت میخوام واسه همشون سنگ تموم بزاری منم اول راضی نبودم ولی بعد قبول کردم
وحید گفت پس برو بالا اماده شو منم رفتم بالا و لباسامو در اوردم و روی تخت دراز کشیدم بعد از 5 دقیقه دیدم هر 9 نفر اومدن بالا اولش ترسیده بودم اولش به هم تعارف میکردن که کی شروع کنه که وحید گفت من اول میکنمش وحید اومد جلو و مثل همیشه دوتا رون منو گرفت و از رو تخت بلند کرد منم پاهامو دورش قلاب کردم وحید کیرشو تو سوراخم گذاشتو شروع به تلمبه زدن کرد با کیر وحید زیاد مشکلی نداشتم چون تو اون 2 سال حسابی به کیرش عادت کرده بودم وحید سخت تلمبه میزدو من ناله میکردم این اولین بار بود که یکی داشت منو جلو چند نفر دیگه میکرد
اب وحید که اومد ریخت رو صورتم وحید به دوستش گفت بیا تا سرد نشده بکن اونم اومدو مثل وحید کیرشو کرد تو کونم البته کیرش کلفت تر بود و من یه کم درد کشیدم ولی بالاخره اب اونم اومد و ریخت رو رونم
نفر بعدی کیرش باز کلفت تر بود از من خواست که قمبل کنم منم 4 دست و پا خوابیدمو شروع به گاییدن من کرد خلاصه همشون اون روز منو کردن و ابشونو میریختن رو بدنم منم اون روز با اب کیر اونا یه دوش حسابی گرفتم

نوشته: علیرضا

دیدگاهتان را بنویسید