سکس با دوست شوهرم

سلام صدف هستم 25 ساله . 5 ساله که ازدواج کردم از سکس با شوهرم کاملا راضیم . شوهرم خیلی شهوتیه و تقریبا هر روز منو میکنه جوری که دکتر بهش میگفت مگه سوپرمنی؟ البته بعضی وقتا دیگه کم میارمو هر چی میگه بهش نمیدم.
شوهرم خیلی رفیق بازه معمولا دوستاشو خونه هم میاره البته خانوادگی. یکی از رفیقای مجردش که سروگوشش میجنبه و البته خیلی هم خوشگل و خوش هیکله رفته بود تو نخ من منم که ازش خوشم میومد چند باری بهش جواب دادم بعد از یه مدت با هاش تماس گرفتم و حرف زدیم و کم کم با هم صمیمی شدیم . شوهرم عشقه xbox و فوتباله بعضی شبا هم میره خونه دوستاش تا صبح با هم بازی میکنن. یه شب که رفته بود و میدونستم تا صبح نمیاد به شهرام گفتم بیاد پیشم. یه لباس کوتاه و سکسی دارم اونو پوشیدم وقتی اومد داخل با ناباوری نگام میکرد آخه تا حالا بی حجاب ندیده بودم. اولش یه کم نشستیم از این در و اون در گفتیم ولی حرفاش سرو ته نداشت آخه حالش خراب شده بود کم کم اومد نزدیکم بوسم کرد دستشو کشید رو لبم وقتی دید من هیچی نمیگم شروع کرد به لب گرفتن خیلی قشنگ لب میخورد بعد دستشو برد طرف سینم و همینجور از رو لباس میمالیدش وقتی دید منم خوشم اومده اول پیرهنشو درآورد و حسابی با هم ور رفتیم لباسمو در آورد منم شورت و سوتین نپوشیده بودم خیلی حشری شده بود میگفت به به خوش به حال رفیقم چه مالی میکنه گفتم خب تو هم بکن. شروع کرد کسمو خوردن حالم خیلی خراب شده بود بهش گفتم برعکس بخواب روم تا کیرتو بخورم اونم از خدا خواسته خوابید شهرام ورزشکاره و هیکل سنگینی داره زیر پاش داشتم خفه میشدم ولی اینقد بهم حال میداد که فکر این چیزا نبودم. یه مدت که اون کس من و خورد و منم کیرشو برگشت خوابید روم و کیرشو مالید رو کسم بعد پاهامو داد بالا و آروم کیرشو کرد تو کسم وای چه حالی داد هی تلمبه زد بلندم کرد از پشت خوابوندم اول یه کم با کونم بازی کرد یه انگشتشو کرد تو کونم بعد دو انگشتی کرد صدام در اومده بود که کیر کلفتشو گذاشت دم کونم کم کم میخواس بده داخل که من نتونستم و جیغ زدم و انداختمش کنار. نشوندم رو صندلی و کیرشو کرد تو کسمو تا میتونس کردم و سینه هامو میخورد و لبمو گاز میگرفت دوباره برد خوابوندم رو تخت و کسمو با کیرش مالید تا ارضا شدم بعدگفت بزار ابشو بریزم تو کونت منم قبول کردم اول کونمو چرب کرد کیر خودشو هم چرب کرد و یواش یواش کرد توش با اینکه درد میگرفت ولی لذت بخش بود صدای آهش همراه بود با ریختن آبش تو کون من . با هم رفتیم تو حمام و همدیگرو شستیم قدش اینقد بلند بود که دستم به سرش نمیرسید تو حمامم کلی با هم عشق بازی کردیم تا صبح پیشم بود و یه بار دیگه هم کردم. ولی هیچ کردنی مثل کردنای شوهر خودم نمیشه چون اون با عشق میکنتم ولی شهرام با هوس. تا حالا دیگه با هم سکس نداشتیم ولی خیلی منتظره تا دوباره بیاد بکنتم.

نوشته: صدف

6 Replies to “سکس با دوست شوهرم”

دیدگاهتان را بنویسید