ساک زدن هول هولی

سلام من اعظم هستم.خاطره ای که می خوام براتون بگم مربوط به چندسال پیش می شه که بیست و سه سالم بود.تازه از کاردانی به کارشناسی کرمان قبول شده بودم.بگذریم یه روز توی ایستگاه سرویس دانشگاه تو چهار راه احمدی کرمان منتظر اتوبوس وایساده بودم که یه پسری ازم ساعت پرسید یه نگاهی بهش کردم یه احساس خوبی بهم دست داد خیلی خوشگل نبود ولی من خیلی ازش خوشم اومد.در ضمن می دونستم می خواد با من لاس بزنه منم بهش روی خوش نشون دادم و یه ده دقیقه ای حرف زدیم تا سرویس اومد و دوستی کوتاه ما شروع شد.چند روز بعد تو محوطه ی دانشگاه دیدمش و با هم گفتیم و خندیدیم.تا اینکه یه رمز ساعت دو تو دانشگاه دیدمش خیلی خلوت بود همه سر کلاس بودن به من گفت بیا بریم پشت دانشگاه با هم حرف بزنیم من میدونستم اگه اونجا بریم حتما کارمون به لب بوسی می رسه ولی این طور نشد.

وقتی رفتیم پشت اون پسره که نمی خوام اسمشو بگم خودشو به من نزدیک کردو شروع کردیم به شوخی وخنده که من یه جوک سکسی تعریف کردم جکو بگو و بلا بگو اصلا نخندید مثل دیوونه ها منو بغل کردو بوسید صورتش داغ بود خیلی شوکه شودم ولی خوشم اومد از بوس زورکی منو تک بغل گرفته بود منم با اسرار می گفتم ولم کن بی جنبه الان یکی می یاد.ولی این حرفا حالیش نبود که نگام به شلوارش افتاد کیرش زیر شلواره لیش کاملا بزرگ شده بود تا دیدمش تنم یخ کرد مور مور شدم یه لحظه دلم ریخت چه کیری داشت بی اختیار یواش گفتم اوف اون آقا شنید و فهمید من متوجه کیرش شدم بلند شدو رفت اطرافو برنداز کرد وقتی به طرف من برمی گشت به سرعت دکمه های شلوارشو باز کرد و به سرعت کیرشو ور آورد وای چی بود یه کیر سفید گنده با سر صورتی میدونستم چی می خواد

اصلا حرفی نزد و به سرعت کیرشو کرد تو دهنم ولی اصلا رفتارش خوب نبود الان بعد از هفت سال این موضوع رو درک می کنم کاملا مثل جنده ها با من رفتار می کرد.بگذریم تو اون لحظه یه کیر کلفت تو دهنم بود اوون قدر بهم حال داد که کسم خیس شده بود دستشو گذاشت رو سرم و با فشار کیرشو تو دهنم می کرد گهی هم از دهنم درش می آورد تصور کنید من هیچ کاری نمی کردم همه این کارا رو اون میکرد من فقط بهش اجازه همه کاری دادم.کیرشو رو صورتم میکشید و دوباره کرد تو دهنم اما این بار کیرش خیلی سفت شده بود فهمیدم می خواد آبش بیاد دیگه می خواستم کیرشو از دهنم ور بیارم که محکم سر منو گرفت و ابشو ریخت تو دهنم مزه ی بدی داشت مزه ی مایه ظرف شویی میداد کاملا جنده وار دهن منو کرد.

نوشته: اعظم

3 Replies to “ساک زدن هول هولی”

دیدگاهتان را بنویسید